Location

The School of Philosophy

The National and Kapodistrian University of Athens
Nik. Kazantzaki 79, Zografou 157 72
Athens, Greece