Εισαγωγή


Επισκόπηση

COMELA, το Ετήσιο Συνέδριο για τη Μεσογειακή και την Ευρωπαϊκή Γλωσσολογική Ανθρωπολογία, αποτελεί μια ετήσια διάσκεψη για τη Γλωσσική Ανθρωπολογία επικεντρωμένη στις Μεσογειακές και Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες. Ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται για να ενασχοληθούν με τους ποικίλους τομείς που περιστοιχίζουν τη Μεσογειακή και Ευρωπαϊκή Γλωσσολογική Ανθρωπολογία, ωστόσο, αυτό δεν περιορίζει το ενδιαφέρον για όσους εργάζονται στη Μεσόγειο και την Ευρώπη ή στους Ανθρωπολόγους της Γλωσσολογίας, Γλωσσολόγους ή Ανθρωπολόγους. Με τη δικτύωση πολλαπλών πανεπιστημίων, ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου μετατίθεται σε ετήσια βάση, όπου η Κεντρική Επιτροπή του Συνεδρίου, υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα πανεπιστήμια για κάθε συνέδριο.

Γενικοί στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

Την πρόκληση νέων αντιλήψεων Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας, επικεντρώνοντας την έρευνα και τη ρητορική στα Μεσογειακά και Ευρωπαϊκά συμφραζόμενα, και ένα δίκτυο συγγενών πεδίων έρευνας.

Την ουσιώδη συμβολή στις προηγμένες προσπάθειες άλλων διεθνών εταιριών και οργανισμών στη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία, όπως η SLA (Εταιρία για τη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία), η JLA (το Περιοδικό για τη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία), η ΑΑΑ (η Αμερικανική Ανθρωπολογική Ένωση), Η JAT (το Περιοδικό της Ανθρωπολογικής Θεωρίας), η Ετήσια Επισκόπηση της Ανθρωπολογίας και άλλων.

Την ενίσχυση των αντιλήψεων και του ενδιαφέροντος για τη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη, και την αυξάνουσα διασύνδεση ακαδημαϊκών που εργάζονται στις μεσογειακές και ευρωπαϊκές περιοχές ή επικεντρώνονται ερευνητικά σε αυτές, με εκείνους που προέρχονται από άλλες περιοχές.


2016 Ίδρυση
2017 Ανάπτυξη της πρώτης / Kεντρικής επιτροπής
2017 Σύσταση Επιστημονικής επιτροπής
Έγκριση από την Αμερικανική Ανθρωπολογική Εταιρεία
2019 Εναρκτήριο ετήσιο συνέδριο
2020 Δεύτερο ετήσιο συνέδριο – American University in Greece, Athens, Greece
2021 Τρίτο ετήσιο συνέδριο