Όροι Συνεργασίας

Καλωσόρισμα συνεργατών
Το COMELA – Το Συνέδριο της Μεσογειακής και Ευρωπαϊκής Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας προσκαλεί θερμά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ιδρύματα και οργανώσεις με προγράμματα που σχετίζονται γενικότερα με τις πολιτιστικές και άλλες ανθρωπολογίες, με τις πολιτιστικές σπουδές, τη γλωσσολογία, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, και ειδικότερα τη Μεσογειακή και Ευρωπαϊκή Γλωσσολογική Ανθρωπολογία, να γίνουν επίσημοι συνεργάτες του COMELA.
Οφέλη συνεργατών
 • Οι συνεργάτες του COMELA θα λάβουν τα ακόλουθα οφέλη:
  • 20% έκπτωση για την εγγραφή στο συνέδριο
  • 10% έκπτωση στα προϊόντα COMELA, τα έσοδα από τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη μελλοντικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας κοινοτήτων υπό απειλή.
  • Αναγνώριση σε κάθε συνέδριο COMELA, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης, στο επίσημο πρόγραμμα και κατά τη διάρκεια εργασιών του συνεδρίου.
  • Πρόσβαση στον πίνακα πληροφοριών του συνεδρίου για την προβολή υλικών του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων μέσω βίντεο
  • Χώρος στον ιστιότοπο του COMELA για τη διάδοση πληροφοριών σχετικών με το πρόγραμμα.
Αιτούμενα συνεργασίας
 • Οι συνεργάτες του COMELA υποχρεούνται να:
  • Ενθαρρύνουν το προσωπικό, τη σχολή, τα μέλη και τους συναδέλφους να υποβάλλουν περιλήψεις στα επερχόμενα συνέδρια.
  • Ενθαρρύνουν το προσωπικό, τη σχολή, τα μέλη και τους συναδέλφους να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα Συνέδρια του COMELA.
  • Εδώ, το COMELA θα παρέχει στους Συνεργάτες πρότυπα σχεδιαγράμματα , τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά την κρίση τους, για την προώθηση των Συνεδρίων.
Γίνε συνεργάτης
 • Τα Ιδρύματα και οι Οργανισμοί μπορούν να γίνουν Συνεργάτες με απλή γραπτή συμφωνία, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλους τρόπους.
 • Η συνεργασία μπορεί να προκύψει κατόπιν πρόσκλησης από το COMELA ή κατόπιν πρότασης από το Ίδρυμα ή Οργανισμό. Τα ιδρύματα και οι Οργανισμοί που επιθυμούν να τερματίσουν τη συνεργασία τους έχουν τη δυνατότητα να στείλουν γραπτή ειδοποίηση στο COMELA μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα.