ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση: Γιατί μία κεντρική Οργάνωση;

Αρκετές οργανώσεις έχουν συγκληθεί με σκοπό να συνεργαστούν με το COMELA, και έχουν εκφράσει την ανησυχία τους σχετικά με το ότι το COMELA θα έπρεπε να έχει τη βάση του στη Μεσόγειο και την Ευρώπη, αλλά να συνδέεται με όλες τις άλλες οργανώσεις Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας. Ωστόσο, το COMELA σχεδιάζει να συνεργαστεί με πολλούς άλλους οργανισμούς παγκοσμίως και επί του παρόντος διαπραγματεύεται με τους οργανισμούς αυτούς.

Ερώτηση: Το COMELA δε θα σταθεί τροχοπέδη τους στόχους άλλων καλά οργανωμένων οργανισμών στον τομέα της Ανθρωπολογίας ή της Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας;

Το COMELA δεν έχει καμία πρόθεση να πράξει κάτι τέτοιο, αλλά να οργανώσει και να αναπτύξει το COMELA ώστε να υποστηρίξει όλους τους Γλωσσολόγους της Ανθρωπολογίας, της Μεσογείου, της Ευρώπης και παγκοσμίως, καθώς και οργανώσεις Γλωσσολογικής Ανθρωπολογίας. Ο ρόλος μας ως ετήσιο συνέδριο είναι να σταθεροποιήσουμε και να προωθήσουμε τις προσπάθειες των σημερινών εξεχουσών και πραγματικά σημαντικών οργανώσεων που εστιάζουν στη Γλωσσολογική Ανθρωπολογία και άλλους συναφείς τομείς.

Ερώτηση: Πού θα πραγματοποιηθεί το COMELA;

Η τοποθεσία του COMELA μετατίθεται κάθε χρόνο και φιλοξενείται από ένα νέο Ίδρυμα το κάθε αντίστοιχο έτος.

Ερώτηση: Θα προκύψουν ειδικά ζητήματα από το COMELA;

Το COMELA θα δημοσιεύσει σημαίνουσες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο COMELA και επί του παρόντος συζητά με διάφορες εκδόσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ως εκ τούτου, το COMELA στοχεύει να υποστηρίξει και να διευκολύνει την αύξηση της ακαδημαϊκής ποιότητας, ώστε να ευκαιριοδοτήσει όλο και περισσότερους ακαδημαϊκούς και οι ερευνητές και κατά συνέπεια να καταξιωθούν περισσότερο και να συμβάλλει το έργο τους σε εκδόσεις.

Ερώτηση: Με ποιον επικοινωνούμε για ερωτήσεις, σχετικά με το COMELA 1;

Όλα τα ερωτήματα μπορούν να κατατεθούν με μήνυμα στο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με το ίδρυμα φιλοξενίας.

Ερώτηση: Μπορεί οποιοσδήποτε να φιλοξενήσει ένα μελλοντικό συνέδριο COMELA;

Ναι, το COMELA δέχεται προτάσεις από ιδρύματα που επιθυμούν να φιλοξενήσουν ένα μελλοντικό συνέδριο COMELA. Επικοινωνήστε με το COMELA στο secretariat@comela.me με μια εισαγωγική πρόταση και η γραμματεία του COMELA θα μεσολαβήσει στην πρόταση.