Κεντρική Επιτροπή

Σκοπός

Οι αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής του COMELA περιλαμβάνουν τη διασφάλιση εκτέλεσης και επίτευξης όλων των διαδικαστικών, ηθικών, διαπροσωπικών, νομικών και ακαδημαϊκών απαιτήσεων για το COMELA. Στο πλαίσιο αυτών των απαιτήσεων, η επιτροπή εποπτεύει την κεντρικής σημασίας ισότητα και των ευκαιριών για όλους.

Η Συντονιστική επιτροπή φέρει επίσης την υπεύθυνη για τη διευκόλυνση της επιλογής και οργάνωσης όλων των επιτροπών και των μελών τους.

Επιτροπή

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Ελένη Μαραγκού
Πρύτανης
Σχολή Θεωρητικών Τεχνών και Επιστημών
Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας
(maragou@acg.edu)

Αντιπρόεδρος

Καθηγητρια Χρύσα Ζάχου
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Σχολή Θεωρητικών Τεχνών και Επιστημών
Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας
(czachou@acg.edu)

Διευθύνουσα επιτροπή

Καθηγητής Ilay Romain Ors
Τμήμα Ανθρωπολογίας
Σχολή Θεωρητικών Τεχνών και Επιστημών
Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας

Καθηγητής Σπύρος Γάγγας
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Σχολή Θεωρητικών Τεχνών και Επιστημών
Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας
(sgangas@acg.edu)

Καθηγήτρια Μαρίνα Κολοκόντε
Τμήμα Γλωσσολογίας
Σχολή Θεωρητικών Τεχνών και Επιστημών
Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας
(mkolokonte@acg.edu)

Καθηγητής Στέργιος Παρδάλης
Τμήμα Ανθρωπολογίας
Σχολή Θεωρητικών Τεχνών και Επιστημών
Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας

Σύμβουλος και Επικεφαλής Νομικών θεμάτων

Καθηγητής Colin Cavendish Jones
(ccj@comela.me)

Επικεφαλής Επικοινωνιών

Nhan Huynh
(secretariat@comela.me)