Κάλεσμα κατάθεσης εργασιών

ΘΕΜΑ


Περιορισμένες γλώσσες … Χωρίς περιορισμούς

Η πολιτική της ταυτότητας είναι κεντρικής σημασίας στις αλλαγές που υφίσταται η γλώσσα. Εδώ, τα γλωσσολογικά όρια ανεβαίνουν και πέφτουν, επηρεάζοντας τα εφήμερα χαρακτηριστικά των γλωσσικών κοινοτήτων. Η περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης βρίθει με ιστορίες, με αγώνες εξουσίας, έθνη μοναδικά οριοθετημένα, εθνότητες και κοινότητες. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι πολιτισμικές και πολιτικές ταυτότητες, οι γλωσσικές ιδεολογίες, καθώς και οι γλώσσες ως καθ’ αυτές,έχουν επιδιώξει οριοθετήσεις, η δυναμική των οποίων έχει πράγματι επιδιώξει την αλλαγή ανά τους αιώνες, διαμέσου δημογραφικών μετακινήσεων, γεωπολιτικής, και τεχνολογικής καινοτομίας.Στην τρέχουσα εποχή της τεχνολογικής προόδου, της διακρατικής ρευστότητας, της πνευματικής δύναμης, του καπιταλισμού και των νέων σεξουαλικοτήτων, αμφισβητούμε, εκ νέου, την οριοθέτηση της γλώσσας και της ταυτότητας καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αποδεσμεύσουμε από την οριοθέτηση αυτή τις γλώσσες και τις ιδεολογίες. Πλέον, περισσότερο από πριν, στρεφόμαστε με αυξανόμενο ρυθμό στην ανθρωπολογική εργασία, με στόχο καινοτομούς εντοπισμού των ιδεολογιών αυτών καθώς και των ρευστών ορίων τους. Τώρα οφείλουμε ολοένα και περισσότερο «λύσουμε» αυτές τις γλώσσες και τις ιδεολογίες τους, στοχεύοντας να φθάσουμε σε προοδευτικές πραγματοποιήσεις και να διορθώσουμε, ή τουλάχιστον να εντοπίσουμε και να ξεπεράσουμε τους διαχωρισμούς του παρελθόντος.

Το θέμα για το συνέδριο COMELA 2020,

Περιορισμένες γλώσσες… Χωρίς περιορισμούς

εγκλείει τον συνεχόμενο αγώνα σε όλες τις περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης. Καθώς η συνεχής ένταση μεταξύ της οριοθέτησης και της παράλληλης νομιμοποίησης των γλωσσών, γλωσσικών ιδεολογιών και γλωσσικών ταυτοτήτων υπεισέρχεται σε μια εποχή όπου οι νέοι τρόποι αλληλεπίδρασης απαιτούν από τις γλωσσικές κοινότητες να αναλάβουν ρόλους που υπερέχουν σε σχέση με αυτούς του παρελθόντος, η ευέλικτη ιθαγένεια τώρα λειτουργεί μέσα από και όχι μόνο κατά μήκος των γλωσσικών κοινοτήτων, με στόχο την αποδέσμευση των γλωσσών, και τη δημιουργία νέων ορίων, εν αντιθέσει αυτών που παρατηρήθηκαν καθ ‘όλη την ιστορία.

Στο συνέδριο COMELA 2020 είναι ευπρόσδεκτη κάθε εργασία που διαπραγματεύεται τη μεταβαλλόμενη οριοθέτηση των γλωσσικών κοινοτήτων της Μεσογείου και της Ευρώπης. Οι εργασίες και οι παρουσιάσεις θα πρέπει να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις διαδικασίες της γλωσσικής μορφολογίας, αλλαγής και ιδεολογίας που σχετίζονται με τις κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές ιστορίες και το μέλλον των περιοχών της Μεσογείου και της Ευρώπης καθώς και από αυτούς που εργάζονται στις μεσογειακές και ευρωπαϊκές περιοχές.

Παραπομπές και Δημοσιεύσεις


Παραπομπές

Όλες οι διαδικασίες του συνεδρίου θα διοχετευθούν μέσω του συστήματος ευρετηρίασης παραπομπών SCOPUS. Οι εργασίες που θα υποβληθούν στο συνέδριο COMELA 2020 θα διοχετευθούν στο σύστημα κατάταξης και παραπομπών του SCOPUS.

Δημοσιεύσεις

Όλες οι εργασίες που θα κατατεθούν στο COMELA 2020 θα ληφθούν υπόψη για αναθεώρηση με σκοπό τη δημοσίευσή τους σε κορυφαία περιοδικά και μονογραφίες.

Τόπος συναντήσης


Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Γραβιάς 6
Αγίας Παρασκευής 153 42
Ελλάδα

 

 

Χρονολόγιο


Δεύτερη και Τελική υποβολή προτάσεων Περιλήψεων και αφισών

Ανοίγει: 1η Δεκεμβρίου 2019
Κλείνει: 1 Απριλίου 2020

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Απριλίου 2020

ΕΓΓΡΑΦΗ

Έγκαιρη εγγραφή

Ανοίγει: 30 Οκτωβρίου 2019
Κλείνει: 21 Ιανουαρίου 2020

Κανονική εγγραφή

Ανοίγει: 22 Ιανουαρίου 2020
Κλείνει: 25 Απριλίου 2020

Οι ομιλητές πρέπει να εγγραφούν COMELA το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της 25 Απριλίου 2020, για να εξασφαλιστεί η θέση τους στο πρόγραμμα. Η εγγραφή θα παραμείνει ανοικτή και μετά από αυτή την ημερομηνία, αλλά οι διοργανωτές του συνεδρίου δεν μπορούν να εγγυηθούν την θέση τους στο συνέδριο.

Αργοπορημένη εγγραφή

Ανοίγει: 26 Απριλίου 2020
Κλείνει: 5 Σεπτεμβρίου 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Ημέρα 1η: Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2020

Ημέρα 2η: Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2020

Ημέρα 3η: Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2020

Ημέρα 4η: Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2020 – Ημέρα προαιρετικής πολιτιστικής εκδρομής (κοστολογείται ξεχωριστα)

ΣΚΕΛΗ


Οι προτάσεις εισηγήσεων και αφισών πρέπει να εξετάζουν ένα ή περισσότερα από τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης:

– Ανθρωπολογική Γλωσσολογία
– Εφαρμοσμένη Κοινωνιογλωσσολογία
– Βουδιστικές σπουδές και Ζητήματα
– Γνωστική Ανθρωπολογία και Γλώσσα
– Κριτική Γλωσσολογική Ανθρωπολογία
– Γλώσσα τεκμηρίωσης
– Σπουδές Εθνογραφικής Γλώσσας
– Εθνογραφία της Επικοινωνίας
– Γενική Κοινωνιογλωσσολογία
– Ισλαμικές Σπουδές και Ζητήματα
– Γλωσσική Επαφή και Αλλαγή
– Γλώσσα, Κοινότητα, Εθνότητα
– Γλώσσα, Διάλεκτος, Κοινωνιόλεκτος, Είδος
– Γλωσσική Τεκμηρίωση
– Γλώσσα, Φύλο, Σεξουαλικότητα

– Ιδεολογίες της Γλώσσας
– Γλωσσικές Μειονότητες και Πλειονότητες
– Αναζωογόνηση γλωσσών
– Γλώσσα σε Πραγματικούς και Εικονικούς χώρους
– Γλωσσική Κοινωνικοποίηση
– Γλωσσικά και Χωροχρονικά Πλαίσια
– Πολυλειτουργικότητα
– Αφήγηση και Μετα-αφήγηση
– Μη λεκτική Σημειωτική
– Ποιητική και Επιτελεστικότητα
– Μεταδομισμός και Γλώσσα
– Σημασιολογία και Σημειολογία
– Κοινωνική Ψυχολογία της Γλώσσας
– Κειμενοποίηση, Συγκειμενοποίηση, Εν-κειμενοποίηση

ΥΠΟΒΟΛΕΣ


Μήκος παρουσιάσεων

– Σεμινάρια – 1,5 ώρα με 3-5 συμμετέχοντες
– Εργασίες- 25 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου 5 λεπτών για ερωτήσεις / απαντήσεις /responses
– Αφίσες – που θα εμφανίζονται σε καθορισμένες κατά τη διάρκεια του COMELA

Κατευθυντήριες γραμμές υποβολής περιλήψεων

– Η υποβολή προτάσεων για εργασίες, αφίσες και διαλέξεις πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας υποβολής του ιστιότοπου.
– Μέγιστος αριθμός λέξεων τίτλου παρουσίασης, 18 λέξεις.
– Μέγιστος αριθμός λέξεων περίληψης, 400 λέξεις συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών.
– Ομαδικά Σεμινάρια: Μεταφορτώστε την περίληψη για την διάλεξη, στο κουτί υποβολής. Η περίληψη πρέπει να περιέχει την κύρια περιγραφή της διάλεξης καθώς και συνοπτική περιγραφή κάθε μεμονωμένης εργασίες που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο. Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα και οι ακαδημαϊκές θέσεις κάθε συγγραφέα και παρουσιαστή, ο τίτλος του κάθε σεμιναρίου / παρουσίασης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που πιστεύετε ότι είναι σχετική.
– Για τις μεμονωμένες εργασίες που υποβάλλονται προς εξέταση και έγκριση για στις γενικές συνεδρίες, ο πρώτος συγγραφέας θα είναι ο υποψήφιος «Αντίστοιχος Συγγραφέας», αλλά μπορεί επίσης να είναι «Παρουσιάζων Συγγραφέας» κατά τη συμπλήρωση του προφίλ.
– Κάθε συγγραφέας πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει τον ρόλο του: Παρουσιάζων συγγραφέας, μη παρουσιάζων συγγραφέας, πρόεδρος ή συνομιλητής.

Αξιολόγηση των προτάσεων

Οι προτάσεις για τις ατομικές εργασίες, αφίσες και σεμινάρια θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αναθεώρησης του COMELA, με κριτήρια τα εξής:

– Καταλληλότητα και σπουδαιότητα του ζητήματος στα θέματα του COMELA
– Πρωτοτυπία/σπουδαιότητα/αντίκτυπος της έρευνας
– Σαφήνεια/συνοχή των ερευνητικών ανησυχιών, θεωρητικό και αναλυτικό πλαίσιο (-α), περιγραφή της έρευνας, συλλογή δεδομένων, ευρήματα / συμπεράσματα, ρητορική και εξήγηση ως σύνολο.
– Για τα σεμινάρια, η σημαντικότητα / σπουδαιότητα του γενικού θέματος ή/και των πλαισίων που εξετάζονται και τη συνοχή αυτού και με τις μεμονωμένες παρουσιάσεις. Όλες οι περιλήψεις παρουσιάσεων στο πλαίσιο του σεμιναρίου δεν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αναθεώρησης του COMELA, αλλά αναμένεται να βρίσκονται σε πρότυπο ανάλογο με το γενικό θέμα περίληψης του σεμιναρίου, το οποίο θα εξεταστεί από την Επιτροπή Αναθεώρησης του COMELA. Έτσι, η έγκριση του σεμιναρίου, και επομένως όλες οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, εξαρτώνται από την επιτυχία της αναθεώρησης της κύριας πρότασης για αυτό το σεμινάριο, η οποία υποβλήθηκε από τους κύριους διοργανωτές του αντίστοιχου σεμιναρίου.
– Όλες οι περιλήψεις για γενικές συνεδρίες, οι οποίες επιλέγονται και τοποθετούνται από την επιτροπή επιλογής του COMELA, θα αναθεωρηθούν τυφλά διπλά.

Όροι Υποβολών

– Ένας συμμετέχων μπορεί να είναι ο πρώτος συγγραφέας/ παρουσιαστής σε δύο παρουσιάσεις κατά μέγιστο, είτε πρόκειται για ατομικές εργασίες, αφίσες ή εργασίες στο πλαίσιο των σεμιναρίων.
– Επιπλέον, ένας συμμετέχων μπορεί να ενεργεί ως πρόεδρος, συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε μία ακόμη παρουσίαση.
– Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες μπορούν να ενεργούν ως πρώτοι συγγραφείς/παρουσιαστές σε μία παρουσίαση, και πρόεδροι, συνομιλητές ή συν-συγγραφείς σε δύο επιπλέον παρουσιάσεις.
– Όλες οι προτάσεις πρέπει να παρουσιάζουν ή να ερμηνεύουν την πρωτότυπη δουλειά, μη διαθέσιμη με άλλο τρόπο.
– Η γλώσσα του COMELA είναι τα Αγγλικά. Ωστόσο, οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά μαζί με συνημμένη αγγλική μετάφραση.
– Οι σύνεδροι μπορούν να παρουσιάσουν σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά πρέπει να προετοιμάσουν μια αγγλική μετάφραση για την παρουσίαση.
– Η επιτροπή του COMELA θα αναθέσει όλα τα σχετικά προγράμματα στα άτομα και τις ομάδες που θα εγκριθούν.
– Οι σύνεδροι πρέπει να εγγραφούν και να πληρώσουν πριν την 25η Απριλίου 2020, για να επιβεβαιώσουν τη θέση τους στο COMELA 2020 και ως εκ τούτου να εγκριθούν οι παρουσιάσεις τους στο πρόγραμμα.
– Οι σύνεδροι πρέπει να οργανώσουν μόνοι τους το ταξίδι και τη διαμονή τους. Οι οργανωτές του COMELA έχουν εξασφαλίσει διαμονή σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης (δείτε τον σύνδεσμο για τη διαμονή), λεπτομέρειες των οποίων θα καταστούν διαθέσιμες για κρατήση κατά την εγγραφή τους στο COMELA.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


Σεμινάρια

1,5 ώρες με 3-5 συμμετέχοντες
Τα σεμινάρια παρέχουν την ευκαιρία σε αρκετούς συνέδρους εντός των ορίων ενός θέματος ή ενός ζητήματος να παρουσιαστούν μαζί τις εργασίες τους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Οι διοργανωτές του σεμιναρίου μπορούν να προσαρμόσουν το χρόνο κάθε παρουσίασης, αλλά πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για τη συμπερίληψη σχολίων κατά την έναρξη και λήξη του σεμιναρίου, τις παρουσιάσεις και την αλληλεπίδραση κοινού.

Ο πρόεδρος του σεμιναρίου είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της ομάδας και για την υποβολή του σεμιναρίου στην πλατφόρμα Καλέσματος για κατάθεση εργασιών, για λογαριασμό όλων των συνεργατών.

Όλες οι υποβολές σεμιναρίων πρέπει να μεταφορτωθούν στον ιστότοπο υποβολής χρησιμοποιώντας το πρότυπο Υποβολής Σεμιναρίων που παρέχεται.

Οι διοργανωτές των πάνελ εδώ θα είναι υπεύθυνοι για τις θέσεις των πάνελ. Οι χρονομετρητές θα παρέχονται από το COMELA.

Γενικές εργασίες και εργασίες εκτός σεμιναρίων
Για τις παρουσιάσεις εργασιών θα διατεθούν 25 λεπτά συμπεριλαμβανομένων των 5 λεπτών για ερωτήσεις και απαντήσεις.

Οι χρονομετρητές θα παρέχονται από το COMELA.

Αφίσες

Οι αφίσες θα προβάλλονται σε καθορισμένες ώρες κατά τη διάρκεια του COMELA.
Οι αφίσες διατίθεται προς συζήτηση ενός-προς-έναν θεμάτων που σχετίζονται με το συμπόσιο.
Συγκεκριμένος χρόνος θα διατεθεί για τους παρουσιαστές για να συζητήσουν τις αφίσες τους.
Οι αφίσες θα εκτίθενται στις καθορισμένες περιοχές (κεντρικές αίθουσες).
Στους παρουσιαστές διατεθεί συγκεκριμένος χώρος για την έκθεση της αφίσας τους.
Οι εκτυπώσεις πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις: A0: 841 x 1189 εκ. πλάτος x ύψος / 33,1 x 46,8 ίντσες πλάτος x ύψος (τοπίο ή πορτρέτο).
Οι υποβολές αφισών πρέπει να περιέχουν σύνοψη των βασικών στοιχείων της παρουσίασης.
Οι αφίσες μπορούν να περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε οπτικά ή ακαδημαϊκά περιγραφικά αντικείμενα, όπου το χρώμα είναι οπτικά βέλτιστο.
Οι αφίσες πρέπει να είναι σαφείς, σύντομες και απλές, με μεγάλες γραμματοσειρές, με τον τίτλο του έργου και πληροφορίες για τον δημιουργό (όνομα και ακαδημαϊκή θέση).

Κόστος συμμετοχής


Φοιτητές/Συνεργάτες:

Έγκαιρη Εγγραφή: USD 170
Κανονική Εγγραφή: USD 220
Αργοπορημένη Εγγραφή/Στο χώρο του συνεδρίου: USD 270

Υπόλοιποι:

Έγκαιρη Εγγραφή: USD 220
Κανονική Εγγραφή: USD 270
Αργοπορημένη Εγγραφή/Στο χώρο του συνεδρίου: USD 320

Εκδρομή: USD 110

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει καθημερινό μπουφέ στο μεσημεριανό, πρωινά και απογευματινά διαλείμματα για σνακ, και έναν μπουφέ για δείπνο. Το προαιρετικό ανθρωπολογικό πρόγραμμα της 5ης Σεπτεμβρίου κοστολογείται ξεχωριστά.